Nhà máy sản xuất bao bì Công ty cổ phần Hạ Long Group

Tổng quan

Công ty cổ phần Hạ Long Group đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì tại lô 30, khu CN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ tháng 3 năm 2018.

Hoàn thành và đi vào hoạt động tháng 4 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG GROUP – NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ HOÀNG GIA

Trụ sở: Lô 30 – Khu CN Cái Lân – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 02033.512.358 – 0962.000.256 – 0963. 513. 336 – 0965.639.112

Email: halonggroup.jsc@gmail.com
Website: www.halonggroup.net

Tiện nghi